ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ก.ไอซีที ร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

ก.ไอซีที ร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

ภาพแสดงกระทรวงไอซีทีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
ภาพแสดงกระทรวงไอซีทีร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การเชื่อมโยงพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจไทยนำ AEC” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี โดยการลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อ ต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยใช้แรงงานผู้ต้องขังที่มีคุณภาพทั่วประเทศผลิตสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้มีงานทำ มีความรู้และทักษะในการนำไปประกอบอาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ต่อไป

ที่มา : ภาพและเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่เผยแพร่ : 19-09-2556