ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ก.ไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ก.ไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ภาพแสดงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการชำรพล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาพแสดงกระทรวงไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งกระทรวงไอซีที โดยสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้สื่อ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ และปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรรั่วไหลออกไปจาก องค์กรอย่างคาดไม่ถึงตลอดจนเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการสำหรับทำลายข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วและไม่ต้องการให้มีการกู้ คืนกลับมาได้อีก ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมกว่า 200 คน ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการประชุม

ที่มา : ภาพและเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่เผยแพร่ : 18-09-2556