ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>การรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing

การรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การให้บริการ Cloud Computing ภายใต้ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 802 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่ : 30-08-2561