ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>กระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจวฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว หารือ กับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา กำหนดแนวทางการนำอีคอมเมิร์ซมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินทางเยือนนครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม “เถาเป่า วิลเลจ” และหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา ถึงความเป็นไปได้ในการนำเถาเป่า วิลเลจ มาเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อค้าขายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของไทยในรูปแบบออนไลน์และหารือหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงลึก ที่เหมาะสมกับไทยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในไทย ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร-สินค้าชุมชนของไทยผ่านการค้าขายในระบบออนไลน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพแสดงกระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว
ภาพแสดงกระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว
ภาพแสดงกระทรวงดิจิทัลฯ เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ เยือนนครหางโจว

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2561