ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมฯ

ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ท่าน รายละเอียดตามภาพ

รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5
ภาพแสดงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่เผยแพร่ : 29-05-2560