ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน

โครงสร้างคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วาระปัจจุบัน

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะอนุกรรมการ
นโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์