ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>คณะกรรมการฯ>>ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาพแสดงตราสัญลักษณ์คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายสัญลักษณ์

  • สัญลักษณ์ครึ่งวงกลมแต่ละด้าน แสดงถึง ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าควบคู่กัน
  • ความโค้งของสัญลักษณ์ที่เชื่อมประสานกันอย่างต่อเนื่อง แสดงถึง การดำเนินธุรกรรมอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัย
  • สีธงชาติไทยที่ปรากฏบนสัญลักษณ์ แสดงถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ะุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับรองความน่าเชื่อถือการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
  • ความหมายของสัญลักษณ์โดยรวม แสดงถึง การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย กลมเกลียวเชื่อมประสาน และพึ่งพากัน

เขียนวันที่ : 18-09-2556